Ця публічна оферта є офіційною пропозицією (публічним договором) магазину nuts.org.ua відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу.

Будь-яке використання веб-сайту nuts.org.ua, в тому числі, перегляд інформації, користування сервісами, реєстрація, замовлення товарів тощо, здійснюється у відповідності до умов цієї публічної оферти (далі – Публічна оферта), яка включає в себе умови, зазначені нижче, а також умови, зазначені у відповідних розділах (сторінках) веб-сайту nuts.org.ua.

Використовуючи веб-сайт nuts.org.ua, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом реєстрації на ньому та/або шляхом придбання (здійснення дій щодо придбання) та/або оплати Товару, Покупець беззастережно приймає всі умови Публічної оферти (здійснює акцепт умов Публічної оферти), погоджується виконувати їх та несе відповідальність за наслідки неознайомлення з ними.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (згідно зі ст. 633, 641 та гол. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.2. Що стосується прийняття умов цього Договору купівлі-продажу товару, тобто. публічної оферти Продавця, Користувач / Користувач стає Покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупцю, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

2.ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Адміністратор – Фізична Особо Підприємець Каравашкін Сергій Дмитрович (ІПН 3159720337), що є власником Сайту і визначає порядок його використання.
2.2. Картка товару – сторінка Сайту, на якій розміщена інформація про Товар та умови його придбання.
2.3. Кошик – сторінка Сайту, на якій зібрано перелік обраного Покупцем Товару перед оформленням замовлення.
2.4. Покупець – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що має повну цивільну дієздатність, та яка здійснює дії щодо придбання Товарів на веб-сайті nuts.org.ua.
2.5. Продавець– юридична особа, або фізична особа-підприємець, що розміщує на Сайті інформацію про товари та/або послуги, які пропонуються нею для придбання Покупцями. Продавцем може бути як Адміністратор, так і будь-яка інша особа, яка має право пропонувати товари та/або послуги на Сайті. Найменування Продавця зазначається в документах на Товар, документах, що свідчать про передачу Товару Покупцеві, та будь-яких інших документах, що можуть підтверджувати факт передачі Товару Покупцеві. Інформація про Продавця також зазначається у Картці товару.
2.6. Профіль – персональна сторінка Покупця на Сайті, яка містить реєстраційні та контактні дані Покупця, а також іншу інформацію.
2.7. Сайт – веб-сайт nuts.org.ua, розташований у мережі Інтернет.
2.8. Товар – товари та послуги, або інші матеріальні чи нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті та пропонується для придбання Покупцями.
2.9. Документ на товар – розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати Товарів при отриманні їх від Продавця.
2.10. Замовлення – звернення Покупця шляхом заповнення електронної форми засобами Сайту та/або дзвінка до колл-центру Сайту, або у інший спосіб, передбачений на Сайті з метою придбання Товарів, обраних Покупцем.
2.11. Отримувач – особа, вказана Покупцем в формі Замовленні в якості особи, що уповноважена Покупцем отримати придбані Товари. Якщо інакше не вказано в формі Замовлення, Отримувачем є Покупець.
2.12. Пропозиція – відомості про Товар, що розміщені Продавцем на Сайті, які включають інформацію про Товари, ціну, способах оплати і доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції, а також інші умови придбання Товару, що зазначені у розділах Сайту та Картці товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті встановлюються Продавцем.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти товар на умовах цього договору.

Цей договір регулює купівлю-продаж товарів у Інтернет-магазині, зокрема: добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині; самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього договору.

3.2. Цей Договір поширюється на всі види товарів та послуг, представлених на сайті, доки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

4. ТОВАР І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПКИ ТОВАРУ

4.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями.

4.2. Інформація про Товари, відображена на Сайті, є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Адміністратором та/або Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

4.3. Пропозиція на Сайті є демонстрацією наявного Товару, його характеристик та умов придбання, доставки тощо. Покупець після ознайомлення з розміщеною на Сайті Пропозицією має право запропонувати оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення та/або здійснити замовлення через колл-центр Сайту тощо. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Покупця Продавцю на придбання Покупцем Товарів на умовах, зазначених у відповідній Пропозиції.

4.4. У разі виявлення неможливості виконання замовлення Покупця Продавець може відхилити Замовлення, в тому числі після його підтвердження, направивши Покупцю відповідне повідомлення на електронну пошту та / або на номер мобільного телефону та/або шляхом зазначення факту відхилення у Профілі та/або у інший спосіб, визначений Адміністратором/Продавцем. В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з купівлею-продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю та його оплатою, припиняються, а сума оплати за Товар (у разі її здійснення) повертається Покупцю.

4.5. Продавець має право запропонувати реалізувати Товар на інших умовах після отримання оферти Покупця. В такому випадку така пропозиція буде вважатись зустрічною офертою і може бути прийнята/відхилена Покупцем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання або оплата Покупцем та/або Отримувачем Товару на умовах, що передбачені зустрічною офертою. Відхиленням зустрічної оферти вважається відсутність дій щодо прийняття зустрічної оферти.

4.6. Узгодженням всіх істотних умов щодо придбання Товару є: з боку Покупця – оплата та/або фактичне отримання Товару Покупцем, з боку Продавця – відвантаження (передача для доставки Покупцю) Товару Продавцем.

4.7. Сторони погодились, що направлення Продавцем та/або Адміністратором будь-яких сповіщень про наявність Товару, прийняття Замовлення, строки доставки товару, його вартість, умови та форми оплати, статуси та/або зміни статусу Замовлення тощо, за допомогою електронної пошти, смс-повідомлень, дротових засобів зв’язку та ін., вважається повідомленням Покупця про отримання Продавцем оферти і не можуть свідчити про її акцепт з боку Продавця.

4.8. Реквізити Продавця конкретного Товару зазначаються в Документах на товар або документах, що підтверджують факт передачі Товару Покупцеві.

4.9. Здійснюючи Замовлення Товару, Покупець підтверджує, що:
він погоджується та беззастережно приймає усі умови придбання замовленого ним Товару, викладені в цій Публічній оферті та на сторінках Сайту, в тому числі – в Картці товару та на сторінці оформлення Замовлення;
він ознайомився з інформацією про Товар, наявністю (відсутністю) преференцій, знижок, особливими умовами оплати та / або доставки, умовами гарантійного обслуговування тощо, отримав її в обсязі, достатньому для здійснення покупки. У будь-якому разі отримання та/ або оплата Товару Покупцем є підтвердженням, що Покупець отримав всі необхідні відомості (інформацію) про Товар до моменту його прийняття;
він надає згоду на отримання інформації про Товари шляхом дистанційного зв’язку.

4.10. Замовлений Товар може бути відправлений Покупцю кількома окремими відправленнями залежно від кількості товарів, їх габаритів, груп сумісності, різних Продавців, місця зберігання, доступних способів оплати чи доставки, загальної вартості кошика, інших факторів оптимізації виконання Замовлення.

4.11. Кількість і вартість сформованих відправлень, а також вартість доставки кожного з них, відображається у відповідному розділі Сайту при оформленні Замовлення.

4.12. Після оформлення Замовлення Покупцем йому направляється підтвердження з зазначенням номеру замовлення на електронну пошту та / або на номер мобільного телефону та/або шляхом зазначення у Профілі та/або підтвердження здійснюється у інший спосіб, визначений Адміністратором/Продавцем.

4.13. В залежності від умов угоди Продавця з Адміністратором, окремі замовлення можуть перенаправлятися Адміністратором Продавцю без обробки, для надання підтвердження (здійснення уточнень) Продавцем безпосередньо із Покупцем.

4.14. Сайт є, в тому числі, платформою для розміщення Пропозицій іншими ніж Адміністратор Продавцями. В зв’язку з цим, у випадках, коли Адміністратор не є продавцем товарів або виконавцем послуг, що пропонуються на Сайті:
Адміністратор не є учасником операції з купівлі-продажу Товарів або іншої угоди, укладеної між Продавцем та Покупцем;
Адміністратор не контролює правомірність угоди між Продавцем та Покупцем, її умов, рівноцінно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання угоди, в тому числі, в частині повернення оплати за такою угодою;
Адміністратор не розглядає претензії Покупців, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Продавцями своїх зобов’язань за угодою, у тому числі зобов’язань по передачі Товарів;
Адміністратор не несе будь-якої відповідальності перед Покупцями за виконання Продавцем Замовлень, та пов’язаними з виконанням Замовлень діями.

4.15. Покупець самостійно несе всі ризики, пов’язані із зазначенням в Профілі та/або при формуванні Замовлення помилкових контактних даних, контактних даних третіх осіб, передачу номеру та інших даних свого замовлення третім особам, збереження логіна та пароля до свого облікового запису (Профіля) або передачу даних свого Профілю третім особам. Всі дії, здійснені у Профілі та/або з використанням даних Покупця, вважаються Адміністратором діями Покупця та Адміністратор не несе відповідальність за такі дії.

5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожного окремого товару визначається Продавцем та вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених на замовлення Товарів.

5.2. Ціна договору дорівнює ціні замовлення. Сума замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

5.3. Під замовленням товару розуміється формування замовлення та (або) його оплата готівкою або безготівковими коштами, залежно від того, що настане раніше, за умови акцепту цього договору.

5.4. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один із таких способів оплати: 1) готівковий розрахунок; 2) безготівковий розрахунок.

5.5. Оплата товару за готівку здійснюється:

5.5.1. У пункті самовивезення товару, адреса якого розміщується на сайті у розділі «Контакти», у момент здійснення замовлення чи момент передачі товару.

5.5.2 Шляхом передачі коштів кур’єру Продавця або платіжному агенту Продавця.

5.6. Оплата товару за безготівковим розрахунком здійснюється:

5.6.1. Шляхом перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Продавця (за умови вказівки номера замовлення);

5.6.2. Шляхом використання електронних засобів платежу.

5.7. При частковій оплаті товар вважається оплаченим із дня внесення всієї суми коштів у оплату за весь придбаний товар.

5.8. Оплата товарів та послуг здійснюється у національній валюті України — гривні.

5.9. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами цього договору.

5.10. Ціна товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем товар не підлягає зміні.

5.11. На момент зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність товару Продавця у кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитись термін обробки замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцю для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити Продавця реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати кошти.

6. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Доставка та повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено договором чи чинним законодавством. Загальний термін доставки не може перевищувати 5 днів.

6.2. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки. Термін обробки замовлення – від одного робочого дня до трьох. Способи доставки узгоджуються з менеджером. Термін постачання від 1 до 5 днів залежно від адреси населеного пункту.

6.3. Вартість доставки в Інтернет-магазині не вказується, оскільки залежить від чинних тарифів транспортної компанії (перевізника).

6.4. Продавець несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ.

ВИМОГИ ПОКУПЦЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕДОЛІКАМИ ТОВАРІВ

7.1. Товар за цим Договором повинен забезпечувати його повну придатність для використання, а також відповідати всім вимогам, які зазвичай пред’являються на ринку до аналогічних товарів.

7.2 Замовник має право відмовитися від непідакцизного товару у будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

7.3 Повернення непідакцизного товару належної якості можливе у разі, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт купівлі та замовлення зазначеного товару.

7.4 Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри тощо) . Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в Інтернет-магазині.

7.5 Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті у розділі «Контакти» та попередньо погоджується з менеджером, відповідальним за обробку замовлення.

7.6 У разі відмови Покупця від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку товару, який повертається.

7.7 Повернення суми, зазначеної у п.5.5. здійснюється одночасно із поверненням товару.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Продавець зобов’язаний: – виконувати умови цього Договору; виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього; передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовленням та умовами цього договору; перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки.

8.2. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

8.3. Покупець зобов’язаний своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

8.4. Покупець має право: оформити замовлення в Інтернет-магазині; вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

9. ТЕРМІН ДІЇ СПРАВЖНЬОГО ДОГОВОРУ

9.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення в інтернет-магазині https://nuts.org.ua та діє до виконання всіх умов договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем товару, він лише гарантує відповідність замовлених позицій.

10.2. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

10.3. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. При оформленні замовлення в Інтернет-магазині Користувач надає наступну інформацію: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти та/або іншу інформацію, яка потрібна Продавцю та/або Адміністратору сайту для обробки та виконання замовлення.

11.2. Надаючи свої персональні дані Продавцю та/або Адміністратору сайту Відвідувач сайту/Користувач/Покупець погоджується на їх обробку Продавцем та/або адміністрацією сайту, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів та послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Покупцем для виконання зобов’язань перед відвідувачами сайту/Користувачем/ Покупцем у рамках Публічної оферти.

11.3. Продавець та/або Адміністратор сайту використовує персональні дані Користувача/Покупця:

— для оформлення замовлення Користувача та Інтернет-магазину;

– для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем/Покупцем;

– для оцінки та аналізу роботи Сайту;

— для визначення переможця в акціях, які проводять Продавець та/або Адміністрація сайту.

11.4. Адміністратор сайту має право використовувати технологію “cookies”. “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

11.5. Продавець та Адміністратор сайту не несуть відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті.

12 ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Інтернет-магазин та надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Адміністратора сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без цього.

12.2. До відносин між адміністрацією сайту, Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення українського законодавства.

12.3. Сторони докладають максимальних зусиль для усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі коли згоди не досягнуто, суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

12.4. Продавець вважається таким, що виконав свій борг за договором купівлі-продажу, а Покупець набуває права власності на товар з моменту фактичного вручення товару та засвідчується товарним чеком (накладний/актом приймання-передачі).

12.5. У разі форс-мажорних обставин, що документально підтверджені відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього договору.

12.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

Редакція від: 24.10.2023